ZAPISY

  • Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.
  • Dzieci przyjmujemy według kolejności zgłoszeń.
  • Pierwszeństwo mają dzieci, które uczęszczały na zajęcia adaptacyjne.
  • Wpisu na listę dokonujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej i uiszczeniu wpisowego przez rodziców.

Zgłoszenia prosimy kierować na numer telefonu

662-359-789

bądz e-mail :

przedszkole@gumisiowyraj.pl

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA DZIECI Z GMINY MICHAŁOWICE

Od 1.09.2019 niższe czesne, współfinansowane przez Gminę,dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

Koniecznym warunkiem otrzymania dofinansowania jest stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy oraz rozliczenie przez rodzica podatku dochodowego za 2018 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem Gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania. Kryterium dostępu są też szczepienia poświdczone zaświadczenim lekarskim.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie :

http://www.bip.cuw.michalowice.pl/bip/strona-glowna/1562678591/rekrutacja-do-zlobkow-na-miejsca-wspolfinansowane-przez-gmine-michalowice,p591078144

Kwota dotacji przekazywana przez Gminę Michałwice :

700 PLN na miesiąc

560 PLN w przypadku nieobecności dziecka powyżej 10 dni

0 PLN w przypadku nieobecności dziecka powyżej 2 miesięcy

Opłata ponoszona przez rodzica :

500 PLN na miesiąc + 13 PLN dzienna stawka żywieniowa

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do 05.07.2019 w siedzibie żłobka. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 09.07.2019

Telefon kontaktowy 662 359 789

Program jest nadzorowany przez : Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, Reguły Al.Powstańców Warszawy 1 Tel. : (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA DZIECI Z GMINY MICHAŁOWICE

Od 1.09.2018 do 31.08.2019 niższe czesne, współfinansowane przez Gminę,dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

Koniecznym warunkiem otrzymania dofinansowania jest stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy oraz rozliczenie przez rodzica podatku dochodowego za 2017 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem Gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie :

http://www.bip.cuw.michalowice.pl/bip/strona-glowna/1562678591/rekrutacja-do-zlobkow-na-miejsca-wspolfinansowane-przez-gmine-michalowice,p591078144

Kwota dotacji przekazywana przez Gminę Michałwice :

700 PLN na miesiąc

560 PLN w przypadku nieobecności dziecka powyżej 10 dni

0 PLN w przypadku nieobecności dziecka powyżej 2 miesięcy

Opłata ponoszona przez rodzica :

500 PLN na miesiąc + 13 PLN dzienna stawka żywieniowa

Dokumenty należy składać osobiście w terminie od 21.08 do 27.08 w siedzibie żłobka. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 29.08

Telefon kontaktowy 662 359 789

Program jest nadzorowany przez : Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, Reguły Al.Powstańców Warszawy 1 Tel. : (22) 350 91 60, (22) 350 91 61

ADRES

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

GUMISIOWYRAJ

UL. KRÓLEWSKA 2

REGUŁY - 05-816

OD 7.00 DO 18.00

DLACZEGO MY ?

- Podchodzimy do dzieci indywidualnie

- Zapewniamy wysoko wykwalifikowanych, kreatywnych nauczycieli

- Gwarantujemy stały nadzór logopedy i psychologa

- Kładziemy nacisk na edukację przyrodniczą i ekologiczną

ZAPISY

ZAPRASZAMY DZIECI
OD 1 DO 6 LAT.